12 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29946

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 7180                                                                                                    Karar Tarihi: 05/01/2017

Kurul Başkanlığının 04.01.2017 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 04.01.2017 tarih ve 20008792-101.01.05[47]-E.263 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Turkland Bank A.Ş.’ye; 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi ile Geçici 3 üncü maddesi uyarınca faktöring faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.