6 Ocak 2017 Tarihli ve 29940 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik

—  Polis Akademisi Başkanlığı Bilimsel Araştırma Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

––  Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

—  Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARLARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7163 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7164 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7165 Sayılı Kararı

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/12/2016 Tarihli ve 7166 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05/01/2017 Tarihli ve 6851 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 14/12/2016 Tarihli ve E: 2016/148, K: 2016/189 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


6/1/2017 tarihli ve 29940 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 679, 680 ve 681 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler yayımlanmıştır.