6 Ocak 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29940

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 7164                                                                                                    Karar Tarihi: 30/12/2016

Kurul Başkanlığının 29.12.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 29.12.2016 tarih ve 12509071-113-E.29643 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Moneygram Turkey Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde ödeme kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni verilmesine,

- Anılan Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde işbu kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.