5 Ocak 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29939

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 19/12/2016

Karar No  : 2016/46

Konu         : Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)

Yüksek Planlama Kurulunca;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 28/01/2016 tarihli ve 361 sayılı yazısı ve Kalkınma Bakanlığının 11/11/2016 tarihli ve E.8325 sayılı yazısı dikkate alınarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde üniversiteler, iş dünyası, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımlarıyla hazırlanarak nihai hale getirilen “Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Türkiye Yazılım Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı (2017-2019) görmek için tıklayınız.