3 Ocak 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29937

YÖNETMELİK

Çankaya Üniversitesinden:

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KÜMELENME MÜKEMMELİYET UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 20/12/2012 tarihli ve 28503 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çankaya Üniversitesi Kümelenme Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çankaya Üniversitesi Rektörü yürütür.