2 Ocak 2017 Tarihli ve 29936 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

2017/9721 Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

—  Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik ve Kişisel Gelişimi Destekleme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  İstanbul Teknik üniversitesi Kültür ve Sanat Birliği Öğrenci Kulüpleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

—  Kadir Has Üniversitesi Öğrenim ve Öğretimde Mükemmeliyet Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mantar Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377)

—  Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Tespiti Hakkında Tebliğ

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri