31 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29935 (Mükerrer)

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2016/9611

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 12/12/2016 tarihli ve 132757 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 12/12/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                  CUMHURBAŞKANI

            Binali YILDIRIM

                    Başbakan

                 N. CANİKLİ                                                     M. ŞİMŞEK                                            N. KURTULMUŞ                                   Y. T. TÜRKEŞ

         Başbakan Yardımcısı                                    Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                V. KAYNAK                                                   B. BOZDAĞ                                       F. B. SAYAN KAYA                                    Ö. ÇELİK

         Başbakan Yardımcısı                                           Adalet Bakanı                          Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı             Avrupa Birliği Bakanı

                     F. ÖZLÜ                                                M. MÜEZZİNOĞLU                                      M. ÖZHASEKİ                                  M. ÇAVUŞOĞLU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı     Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı            Çevre ve Şehircilik Bakanı                         Dışişleri Bakanı

               N. ZEYBEKCİ                                               B. ALBAYRAK                                             A. Ç. KILIÇ                                              F. ÇELİK

             Ekonomi Bakanı                            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                  Gençlik ve Spor Bakanı          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

               B. TÜFENKCİ                                                     S. SOYLU                                                   L. ELVAN                                               N. AVCI

    Gümrük ve Ticaret Bakanı                                      İçişleri Bakanı                                          Kalkınma Bakanı                          Kültür ve Turizm Bakanı

                                        N. AĞBAL                                                   İ. YILMAZ                                                                   F. IŞIK

                                     Maliye Bakanı                                        Millî Eğitim Bakanı                                           Millî Savunma Bakanı

                                       V. EROĞLU                                                 R. AKDAĞ                                                            V. EROĞLU

                          Orman ve Su İşleri Bakanı                                   Sağlık Bakanı                          Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

 

Ekler için tıklayınız