31 Aralık 2016 Tarihli ve 29935 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

––  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/12/2016 Tarihli ve 2016/446 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

––  Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği

––  Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği

––  Tren Makinist Yönetmeliği

 

TEBLİĞ

––  Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

 

KURUL KARARI

––  Sermaye Piyasası Kurulunun 2017 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

––  Danıştay Başkanlık Kurulunun 2016/72 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


31/12/2016 tarihli ve 29935 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9611 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar ve İthalat Tebliği (2017/1) yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


31/12/2016 tarihli ve 29935 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşmalar, Bakanlar Kurulu Kararları ile Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait Kararlar yayımlanmıştır.


 

 

Tıklayınız


31/12/2016 tarihli ve 29935 3. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Bakanlar Kurulu Kararı, Yönetmelikler ve Tebliğler yayımlanmıştır.