30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO 6)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYINA İLİŞKİN

YÖNETMELİK ((AT) 595/2009)’TE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/8/2011 tarihli ve 28014 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 595/2009)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Tescil tarihleri

GEÇİCİ MADDE 2 ‒ (1) Türkiye’de üretimi yapılmış araç tipleri için geçerli olmak üzere; 1/1/2016 tarihinden önce üretilmiş araçların tescili ile ilgili bu Yönetmelik ve diğer otomotiv mevzuatında yer alan veya atıf yapılan tam araçlar için 1/1/2017 ve tamamlanmış araçlar için 1/7/2017 tarihleri; tam araçlar için 1/1/2018 ve tamamlanmış araçlar için 1/7/2018 olarak uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/8/2011

28014

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

25/9/2013

28776

2-

16/5/2014

29002

3-

14/8/2014 

29088