30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No : 6799-1                                                                                                   Karar Tarihi : 22/12/2016

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 22/12/2016 tarihli toplantısında; 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun Geçici 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki lisans sahibi bir tüzel kişinin bir takvim yılı içerisinde lisansına kayıtlı olan yıllık elektrik enerjisi üretim miktarının piyasada satabileceği oranının 2017 yılı için %40 olarak uygulanmasına,

karar verilmiştir.