30 Aralık 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29934

TEBLİĞ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

AĞIR HİZMET ARAÇLARINDAN ÇIKAN EMİSYONLAR (EURO VI)

BAKIMINDAN VE ARAÇ TAMİR VE BAKIM BİLGİLERİNE ERİŞİM

KONUSUNDA MOTORLU ARAÇLARIN TİP ONAYI İLE İLGİLİ

UYGULAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2013/5)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: SGM-2016/39)

MADDE 1 – 10/1/2014 tarihli ve 28878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağır Hizmet Araçlarından Çıkan Emisyonlar (Euro VI) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: SGM-2013/5)’in Ek I’inin İlave 9’undaki Tablo 1’de yer alan “A” ve “B” satırları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

A

Tablo 1 veya Tablo 2 ‘geçiş dönemi’

sırası

Performans

izleme (3)

 

Geçiş dönemi (7)

Geçiş dönemi (4)

1.1.2015

1.1.2016

31.12.2015(9)

 

 

 

31.03.2017(10)

31.12.2017 (9) (tam araç)

30.06.2018 (9) (tamamlanmış araç)

 

31.03.2019 (10) (tam araç)

30.09.2019 (10) (tamamlanmış araç)

 

B(11)

Tablo 2 ‘geçiş dönemi’

sırası

 

Tablo 2 ‘geçiş dönemi’ sırası

Geçiş dönemi (7)

Geçiş dönemi (4)

1.1.2015

1.1.2016

31.03.2017

31.03.2019

(tam araç)

30.09.2019 (tamamlanmış araç)

”

MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/1/2014

28878

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/8/2014

29088

2-

 22/10/2016

 29865