29 Aralık 2016 Tarihli ve 29933 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Sakarya Üniversitesi Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Su, Elektrik ve Gaz Sayaçları Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: MSGM - 2016/22)

––  2016 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2016 Yılı Kasım Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––  Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2016 Tarihli ve 6807 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2016 Tarihli ve 6808 Sayılı Kararı

––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2016 Tarihli ve 6810 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

––  Anayasa Mahkemesinin 1/12/2016 Tarihli ve 2014/14844 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri