29 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29933

YÖNETMELİK

Bingöl Üniversitesinden:

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda yeniden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için, eğitim-öğretimin başladığı ilk haftanın sonuna kadar başvurması zorunludur. Daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumlarında almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olmak isteğiyle dekanlığa/müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe ve ekindeki öğrenim belgeleri (transkript), ders içeriklerini kapsayan onaylı belgelerle başvurmaları gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bingöl Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/11/2012

28476

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

6/9/2013

28757

2-

22/9/2014 

29127 

3-

 18/2/2015

 29271