24 Aralık 2016 Tarihli ve 29928 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9646  Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi’ne İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9641  Maktu Damga Vergisi ve Harç Tutarları, Bina ve Arazi Vergisi Matrahları ve Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerlerinin Hesabında Uygulanacak Artış Oranları ile Tütün Fonu Tutarının Belirlenmesi Hakkında Karar

2016/9643  4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

 

ATAMA KARARLARI

2016/9375  Boş Bulunan Rekabet Kurulu Üyeliğine Kalan Süreyi Tamamlamak Üzere, Mehmet AYAN’ın Atanması Hakkında Karar

––  Başbakan Yardımcılığı, Millî Eğitim ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

––  Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—   Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

—   Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi’nin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Faaliyetinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

––  Devlet Muhasebesi Standardı 28 (DMS 28) Mali Araçlar: Sunum

––  Devlet Muhasebesi Standardı 29 (DMS 29) Mali Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme

––  Devlet Muhasebesi Standardı 30 (DMS 30) Mali Araçlar: Açıklamalar

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARLARI

––  Danıştay Dokuzuncu Dairesine Ait Kararlar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


24/12/2016 tarihli ve 29928 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 6767 sayılı 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu yayımlanmıştır.


Tıklayınız


24/12/2016 tarihli ve 29928 2. mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 6768 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu yayımlanmıştır.