24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

HAYVAN NAKİLLERİNDE KONTROL VE DİNLENDİRME İSTASYONU

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/5/2015 tarihli ve 29371 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan Nakillerinde Kontrol ve Dinlendirme İstasyonu Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından belirlenen yerlerde ve sayıda istasyon kurulmasına izin verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2016” ibaresi “31/12/2017” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2015

29371

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2015

29577