24 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29928

TEBLİĞ

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan:

ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK KONTROL VE BELGELENDİRME

ANONİM ŞİRKETİ’NİN TIBBİ CİHAZ YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA

ONAYLANMIŞ KURULUŞ FAALİYETİNİN ASKIYA

ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

Onaylanmış kuruluş faaliyetinin askıya alınması

MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2138 kimlik kayıt numarası tahsis edilen ve Barbaros Mahallesi Ak Zambak Sokak A Blok Kat: 19 No: 2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde bulunan Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Anonim Şirketi, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği uyarınca AT Uygunluk Beyanı (Tam Kalite Güvence Sistemi) ve AT Uygunluk Beyanı (Üretim Kalite Güvencesi) kapsamında atandığı kodlarda 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasına, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesine ve 12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazlar Alanında Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğin 10 uncu maddesine dayanılarak on iki ay süre ile askıya alınmıştır.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.