17 Aralık 2016 Tarihli ve 29921 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9589   Aydın İlinde Tesis Edilecek Kızıldere III Jeotermal Enerji Santralinin Yapımı Amacıyla Bir Adet Taşınmazın Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9591    Başkomutan Tarihi Milli Parkının Sınırlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

––  Dışişleri Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

––  Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

––  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

––  Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkerenin İptaline Dair Tezkere

 

YÖNETMELİKLER

—  Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Toplu İş Sözleşmesinde Arabulucuya ve Hakeme Başvurma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

—  Türkiye Kanser Enstitüsü Yönetmeliği

—  Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2016/55)

––  Doğal Çiçek Soğanlarının 2017 Yılı İhracat Listesi Hakkında Tebliğ (No: 2016/52)

 

KURUL KARARI

—  Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 23.11.2016 Tarihli ve 12303 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—  Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri