17 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29921

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ETİL ALKOL VE METANOLÜN ÜRETİMİ İLE İÇ VE DIŞ TİCARETİNE

İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

25 İNCİ VE 26 NCI MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE

İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No: 12303                                                                                                       Karar Tarihi: 23.11.2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

30/10/2011 tarihli ve 28100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesinin altıncı fıkrası ile 26 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere izin belgesi bedelleri ile hizmet bedelleri hakkında;

MADDE 1 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi gereğince alınması gereken;

a) Tesis kurma uygunluk belgesi bedelinin her bin litre proje kapasitesi başına 29,50 TL,

b) Üretim ve faaliyet uygunluk belgesi bedelinin 24.570 TL,

c) Dağıtım uygunluk belgesi bedelinin 24.570 TL,

d) Dağıtım uygunluk belgesi yenileme bedelinin 2.950 TL,

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi gereğince alınması gereken;

a) 20 litre ve daha küçük ambalajlı etil alkol ve alkollü karışımlar için her bin litre başına 60,43 TL,

b) 20 litreden büyük ambalajlı ve dökme etil alkoller için her bin litre başına 24,59 TL,

c) Yakıt biyoetanolü için her bin litre başına 10,32 TL alınmasını,

MADDE 3 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.