17 Aralık 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29921

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/55

İşyeri                  :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

                               Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sk. No:1/A Etlik Altındağ/ANKARA

SGK Sicil No      :  1218985.006

Tespiti İsteyen   :  Türkiye Maden İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü unvanlı işverenliğe bağlı olarak Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sk. No:1/A Etlik Altındağ/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 1218985.006 SGK sicil no’lu işyerinde Bakanlığımızca yapılan incelemede; madencilik faaliyetine özgü büro destek, iş destek işlerinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü unvanlı işverenliğe bağlı olarak Halil Sezai Erkut Caddesi Afra Sk. No:1/A Etlik Altındağ/ANKARA adresinde faaliyet gösteren 1218985.006 SGK sicil no’lu işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 03 sıra numaralı “Madencilik ve taş ocakları” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.