15 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29919

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN ÜRETİMİ, İŞLENMESİ, İÇ VE DIŞ TİCARETİ İLE İLGİLİ USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 22 NCİ, 23 ÜNCÜ VE 26 NCI

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE

ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No       : 12306

Karar Tarihi  : 23/11/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 10/7/2010 tarihli ve 27637 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 nci, 23 üncü ve 26 ncı maddeleri gereğince alınması gereken tesis kurma uygunluk belgesi, tesis faaliyet uygunluk belgesi, tütün ticareti yetki belgesi ve vize bedellerinin, 2017 yılı için aşağıdaki şekilde uygulanması ile;

1- Tütün İşleme Tesisi Kurma Uygunluk Belgesi için 38.300 TL,

2- Tütün İşleme Tesisi Faaliyet Uygunluk Belgesi için 76.600 TL,

3- a) Tütün Ticareti Yetki Belgesi için 38.300 TL,

b) Tütün Ticareti Yetki Belgesi vize işlemleri için yıllık 3.830 TL,

uygunluk belgesi bedeli alınmasını,

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.