14 Aralık 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29918

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİ TESİSLERİNİN HAİZ OLMALARI GEREKEN

TEKNİK ŞARTLAR, KURULMALARI, İŞLETİLMELERİ VE

DENETLENMELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

HAKKINDAKİ YÖNETMELİK’İN 21 İNCİ MADDESİNİN

UYGULANMASI İLE İLGİLİ TÜTÜN VE ALKOL

PİYASASI DÜZENLEME KURULU KARARI

Karar No         : 12352

Karar Tarihi   : 30/11/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci maddesi gereğince 2017 yılında, tesis kurma izni, üretim izni ve proje tadilat izni bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını,

“Tesis kurma izni maktu bedeli; bira için en az 7.788 TL; şarap ve aromatize şarap için  20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.077 TL ve 20.000 litre/yıl’dan daha fazla kapasitede en az 5.192 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25.958 TL’dir. Tesis kurma izin bedeli, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına, bira için 7,79 TL; şarap ve aromatize şarap için 12,98 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 41,78 TL; distile alkollü içkiler için 88,26 TL olarak hesaplanır. Başvuru sırasında hesaplanan bedelin dörtte biri, tesis kurma izin belgesi verilirken bakiyesi tahsil edilir.

Üretim izni maktu bedeli;  bira için en az 7.788 TL; şarap ve aromatize şarap için 20.000 litre/yıl veya daha az kapasitede en az 2.077 TL ve 20.000 litre/yıl'dan daha fazla kapasitede en az 5.192 TL; aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için en az 25.958 TL’dir. Üretim izin bedeli, kendi projesine ait tesis kurma izin bedeli kadar hesaplanır. Proje tadilatı izin bedeli ise; mevcut üretime aynı kategori içinde bir alt kategori eklenmesinde ve kapasite artırımında, yıllık bin litre üzerinden aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da yer alan), meyve şarabı hariç tesis kurma izin bedelinin iki katı şeklinde hesaplanıp izin verilmeden önce tahsil edilir. Bira tesislerinde; aromalı bira üretimi için en az 15.575 TL, şarap tesislerinde; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.'da yer alan), meyve şarabı üretimi için ayrı ayrı en az 25.958 TL maktu olmak üzere, proje kapasitesi üzerinden yıllık beher bin litre başına 41,78 TL proje tadilat izni bedeli alınır.”

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.

—— • ——

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLLÜ İÇKİLERİN İÇ VE DIŞ TİCARETİNE İLİŞKİN USUL VE

ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK’İN 14 ÜNCÜ VE GEÇİCİ 5 İNCİ

MADDELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No         : 12352

Karar Tarihi   : 30/11/2016

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

A- 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 14 üncü maddesi gereğince 2017 yılında hizmet bedellerinin aşağıdaki şekilde uygulanmasını,

“Hizmet bedeli, aynı Yönetmeliğin 15 inci madde uyarınca düzenlenen aylık satış raporuna göre beher bin litre başına; bira için 7,72 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 12,86 TL; aromalı bira, yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan), meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki ve aromatize şarap kokteyli için 46,29 TL; distile alkollü içkiler için 82,66 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi maktu bedeli; bira için en az 15.575 TL; aromalı bira için en az 31.149 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 20.000 litre veya daha az faaliyet hacminde en az 4.154 TL ve 20.000 litreden daha fazla faaliyet hacminde en az 10.383 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için en az 25.958 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı en az 37.301 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi bedeli; faaliyet hacmi üzerinden beher bin litre başına; bira için 15,58 TL; aromalı bira için 25,96 TL; şarap, köpüren şarap (2204.10.’da yer alan) ve aromatize şarap için 25,96 TL; yarı köpüren şarap (2204.21. ve 2204.29.’da yer alan) meyve şarabı, aromatize şarap bazlı içki, aromatize şarap kokteyli için 83,55 TL; distile alkollü içkiler için kategori bazında ayrı ayrı 149,21 TL’dir. Dağıtım yetki belgesi yenileme bedeli kategori ve alt kategori bazında ayrı ayrı 3.115 TL’dir.”

B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,

Karar altına almıştır.