10 Aralık 2016 Tarihli ve 29914 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9559   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasında Değişiklik Öngören Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9563   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında Kültürel İşbirliği Alanında Yürütme Programının Onaylanması Hakkında Karar

2016/9564   Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür, Bilim, Eğitim, Basın-Yayın ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9550   Orman ve Su İşleri Bakanlığı Van Yeni Yerleşkesi İnşaatı İşi Kapsamında Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9552   Çanakkale Deniz Hudut Kapısının Kapatılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARI

2016/9519   Boş Bulunan İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliğine Hayrettin DEMİRCAN’ın Atanması Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 08/12/2016 Tarihli ve 2238 Sayılı Kararı

 

TEBLİĞLER

—  Yassı Çelik Ürünlerin Denetimine İlişkin Tebliğ (No: SGM-2016/37)

—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/1)

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 6645 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 07/12/2016 Tarihli ve 6646 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri