8 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/54

İşyeri                  :  TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.

                               Esenboğa Havalimanı İç Hatlar-Dış Hatlar Terminal Binası No:43

                               Çubuk/ANKARA

SGK Sicil No      :  1133993.006

Tespiti İsteyen   :  Güvenlik-İş Sendikası

İnceleme             :  TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ile yapılan uygulama sözleşmesi ile yönetim ve işletim sözleşmesi kapsamında, esas işlevi hava yolu taşımacılığını desteklemek olan hava limanı işletilmesi işinin yürütüldüğü, işçilerin güvenlik, bagaj kontrol, haberleşme hizmetleri, uçuş bilgi sistem, danışma ve anons hizmetleri, emanet eşya hizmetleri, konveyör gibi hava limanı işletilmesine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: TAV Esenboğa Yatırım Yapım ve İşletme A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.