8 Aralık 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29912

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/53

İşyeri                  :  TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.

                               Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Yeşilköy/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1127389.034

Tespiti İsteyen   :  Güvenlik-İş Sendikası

İnceleme             :  TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü ile yapılan kira sözleşmesi kapsamında, esas işlevi hava yolu taşımacılığını desteklemek olan hava limanı işletilmesi işinin yürütüldüğü, işçilerin teknikerlik, bakım onarım, idari işler, köprü hizmetleri, otopark, güvenlik, kule hizmetleri, danışma hizmetleri, kontuar hizmetleri, bagaj hizmetleri gibi hava işletmesine özgü işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği A.Ş. unvanlı işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.