3 Aralık 2016 Tarihli ve 29907 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’a, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ekonomi Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk ÇELİK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Başbakanlık ve Başbakan Yardımcılığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

—   Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

—   Kilis 7 Aralık Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

GENELGELER

—   Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

—   Kamu Kurum ve Kuruluşlarının KamuNet’e Dâhil Edilmesi ile İlgili 2016/28 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—   Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/51)

—   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

—   6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

—   Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

 

KURUL KARARLARI

—   Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylere Yönelik Ulusal Eylem Planı (2016-2019) ile İlgili 13/04/2016 Tarihli ve 2016/8 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/11/2016 Tarihli ve 6623 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6629 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6631 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6636 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6637 Sayılı Kararı

—   Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 01/12/2016 Tarihli ve 6638 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri