30 Kasım 2016 Tarihli ve 29904 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2016/9545   Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasındaki İhtiyaç Fazlası Cihaz ve Yedeklerinin Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunun 29/11/2016 Tarihli ve 2016/434 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİK

––  Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

––  Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.3.b)

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

 

KURUL KARARLARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6607 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6608 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6609 Sayılı Kararı

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/11/2016 Tarihli ve 6610 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 13/10/2016 Tarihli ve 2014/17751 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


30/11/2016 tarihli ve 29904 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, 2016/9546 sayılı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlanmıştır.