28 Kasım 2016 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29902

YÖNETMELİK

İstanbul Ticaret Üniversitesinden:

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/7/2014 tarihli ve 29057 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Ticaret Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayların bir lisans diplomasına sahip olmaları veya koşullu ön kabul için lisans öğrenimlerinin son yarıyılında öğrenci olmaları şartı aranır. Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puanına veya ALES’e eşdeğer kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulunca ilan edilen eşdeğer puana sahip olmaları gerekir. Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar için ALES puanı aranmaz. İngilizce dilinde veya İngilizce ağırlıklı yürütülen yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde YDS’den Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği minimum puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası İngilizce yabancı dil sınavından eşdeğer puan almak şartı aranır. Öğrenci kabulü için ALES ve yabancı dil puanı dışında lisans not ortalaması, mülakat, referans mektubu, yüksek lisans amacına ilişkin kompozisyon, benzeri diğer hususlar veya şartlar Senato tarafından belirlenir. Değerlendirmeye tabi birden çok husus bulunması halinde ALES puanı %50’den aşağı olmamak üzere dikkate alınır.”

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde, ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca, Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği minimum puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunlu olup, bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre gerekirse yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/7/2014

29057

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/12/2015

29562

2-

20/8/2016

29807