27 Kasım 2016 Tarihli ve 29901 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

—  Fırat Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Mustafa Kemal Üniversitesi Bitki Sağlığı Kliniği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  2016 Yılı Ekim Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

––  2016 Yılı Ekim Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânı

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri