26 Kasım 2016 Tarihli ve 29900 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9495   Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar

2016/9497   İstanbul İli, Bakırköy, Bahçelievler, Bağcılar, Küçükçekmece ve Başakşehir İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların İkitelli Ataköy Metro Hattı Projesi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9505   Merkezi Siirt İlinde Olmak Üzere Siirt İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yönetimi Birliğinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

2016/9508   Konya İli, Ereğli İlçesi, Hamidiye, Hıdırlı ve Dalmaz Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9509   Gaziantep İli, Şehitkâmil İlçesi, Işıklı Mahallesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9510   Elazığ İlinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9511   Küçük Su İşleri Projesi Kapsamındaki Kocaeli-Karamürsel İnebeyli Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

––  Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

GENELGE

—  Bireysel Emeklilik Sistemine Otomatik Katılım ile İlgili 2016/26 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 

TEBLİĞLER

—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 24)

—  Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2016/10)

—  Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonuna Ait Kararlar

 

KURUL KARARI

—  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 16/11/2016 Tarihli ve 6593-20 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri