26 Kasım 2016 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29900

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 

(SAYI: 2016/10)

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

 

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

 

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

%12,5

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%8,5

Müstakrizlerin fonları

%12,5

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%24,5

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli

%19,5

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%14,5

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli

%6,5

d) 5 yıldan uzun vadeli

%4,5

”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

 

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%19,5

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%13,5

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7,5

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6,5

d) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%5,5

”

MADDE 3 – Bu Tebliğ 18/11/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/12/2013

28862

Tebilğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

26/3/2014

28953

2-

25/7/2014

29071

3-

3/1/2015

29225

4-

12/3/2015

29293

5-

30/5/2015

29371

6-

29/8/2015

29460

7-

26/12/2015

29574

8-

9/1/2016

29588

9-

10/8/2016

29797

10-

7/9/2016

29824

11-

22/10/2016

29865

12-

1/11/2016

29875

13-

19/11/2016

29893