25 Kasım 2016 Tarihli ve 29899 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9502  Türkiye Cumhuriyeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü Arasındaki Matrah Aşındırma ve Kâr Kaydırma (BEPS) Projesine İlişkin Katkı Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2016/9503  Ukrayna’da Yaşanan Siyasi Olayların Ülkeyi Derinden Etkilemesi Sebebiyle Adı Geçen Ülkeye Mali Yardım Sağlamak Amacıyla 50 Milyon ABD Doları Tutarında Kredi Sağlanmasına İlişkin Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9489  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2016/9492  Diyanet İşleri Başkanlığının Merkez Teşkilatında 1 Adet Daire Başkanlığı Kurulması ve Kadrolarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Karar

2016/9515  Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Yürürlük Tarihinin 1 Kasım 2016 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

2016/9517  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2016/9522  Millî Savunma Üniversitesi Teşkilatının Oluşturulması Hakkında Karar

2016/9539  Düzce Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2016/9542  Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül SAYAN KAYA’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Avrupa Birliği Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel EROĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gençlik ve Spor Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, Maliye Bakanı Naci AĞBAL’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına, İçişleri Bakanı Süleyman SOYLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk ÖZLܒnün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU KARARI

—     Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesinin 23/11/2016 Tarihli ve 2167 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2016/9487  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği

2016/9488  Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2016/9506  Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Adlî Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––   Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-14)

––  Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

 

Tıklayınız


25/11/2016 tarihli ve 29899 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.