25 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29899

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ERA LABORATUVARLARI A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK

GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2014-19)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

TEBLİĞ (MHG/2016-14)

MADDE 1 – 18/7/2014 tarihli ve 29064 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Era Laboratuvarları A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-19)’in adı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EFECTİS ERA AVRASYA TEST VE BELGELENDİRME A.Ş.’NİN ONAYLANMIŞ KURULUŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ (MHG/2016-14)”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “ERA Laboratuvarları A.Ş.” ibaresi “Efectis Era Avrasya Test ve Belgelendirme A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız