24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/17)

MADDE 1 – 27/9/2011 tarihli ve 28067 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-1 Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı (SEVİYE 3)-rev01

Ek-2 Mobilya ve Dekorasyon Montajcısı (SEVİYE 4)-rev01

Ek-3 Mobilya Döşemecisi (SEVİYE 3)-rev01

Ek-4 Mobilya Döşemecisi (SEVİYE 4)-rev01

Ek-5 Mobilya Döşemecisi (SEVİYE 5)-rev01