24 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29898 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)

MADDE 1 – 20/12/2011 tarihli ve 28148 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-9, Ek-10, Ek-11, Ek-12 ve Ek-13’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

 

Ek-9 Ahsap Ev İmalatçısı (SEVİYE 3)-rev01

Ek-10 Ahsap Ev İmalatcısı (SEVİYE 4)-rev01

Ek-11 Ahsap Ev İmalatcısı (SEVİYE 5)-rev01

Ek-12 Ahşap Yer Döşemecisi (SEVİYE 3)-rev01

Ek-13 Ahşap Doğramacı (SEVİYE 3)-rev01