22 Kasım 2016 Tarihli ve 29896 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

KHK/677    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

KHK/678    Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/9538   Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Pamukkale Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Süleyman Demirel Üniversitesi Jeotermal Enerji, Yeraltısuyu ve Mineral Kaynakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

KURUL KARARI

—  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 16/11/2016 Tarihli ve 7094 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ASKERÎ YARGITAY KARARI

—  Askerî Yargıtay Başkanlar Kurulunun 21/11/2016 Tarihli ve E: 2016/23, K: 2016/34 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri