22 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29896

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7094                                                                                                   Karar Tarihi: 16/11/2016

Kurul Başkanlığının 15.11.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14.11.2016 tarih ve 20008792-101.01.05[55]-E.26047 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fibabanka A.Ş. tarafından, yurtiçi ve yurtdışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma, izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında destek/danışmanlık hizmetleri verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.