16 Kasım 2016 Tarihli ve 29890 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2016/9399         Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliği ile İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

2016/9406         Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Arasında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

2016/9468         Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

2016/9475         Katılım Öncesi Yardım Aracı - IPA II Kapsamında Türkiye’deki Suriyeli Mülteci Krizi Etkisinin Azaltılmasına Yönelik Münferit Tedbire İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek'in Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9437         Kars Lojistik Merkezi ve Demiryolu Bağlantısı Uygulama Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9438         Karaman-Ulukışla İstasyonları Arasının Çift Hatlı Hale Getirilmesi Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9448         Kocaeli İli, Dilovası İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Dilovası Körfez Geçiş Köprüsü Bağlantı Yolu Projesi Kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9449         İstanbul İli, Beyoğlu İlçesinde Bulunan Bazı Taşınmazların Beyoğlu Kabataş İskeleleri ve Meydan Düzenleme Projesi Kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9451         Sakarya İli, Erenler İlçesinde İlan Edilen Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanı Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Erenler Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9454         Sakarya İli, Adapazarı ve Erenler İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9457         2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2016/9458         Mersin Serbest Bölgesinin Kurucu ve İşleticilik Faaliyetlerine İlişkin Karar

2016/9464         Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar

2016/9466         Ankara İli, Mamak İlçesi, Mutlu Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9478         Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Yürürlük Tarihinin 28 Ekim 2016 Olarak Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail KAHRAMAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Başbakan Yardımcısı Yıldırım Tuğrul TÜRKEŞ’e, Başbakan Yardımcısı Nurettin CANİKLİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet ARSLAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Dışişleri Bakanlığına, Kalkınma Bakanı Lütfi ELVAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Ekonomi Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent TÜFENKCİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

––   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—     Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

TEBLİĞLER

—     İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

––     İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri