13 Kasım 2016 Tarihli ve 29887 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2016/9390   Giresun İli, Dereli İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların Giresun İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9393   Manisa İli, Şehzadeler İlçesi, Kocatepe, Gediz, Bayındırlık, İshak Çelebi ve Dilşikar Mahalleleri İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9394   2016 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Küçük Su İşleri Projesi” Kapsamındaki Uşak-Merkez İllez Göletinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

2016/9410   İzmir İli, Çiğli İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9411   İstanbul İli, Gaziosmanpaşa İlçesi, Yıldıztabya Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9412   Kayseri İli, Kocasinan İlçesi, Beyazşehir Mahallesi Sınırları İçerisinde Yer Alan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9413   Malatya İli, Yeşilyurt İlçesinde Bulunan Bazı Alanların Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan Edilmesi Hakkında Karar

2016/9416   380 kV Çan 2 TES-Çan 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

 

ATAMA KARARI

—  Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmed ÖZKAN’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2016/101)

 

YÖNETMELİKLER

—  Atatürk Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

––  Beykent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

––  Iğdır Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri