11 Kasım 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29885

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı

Karar Sayısı: 7064                                                                                                        Karar Tarihi: 03/11/2016

Kurul Başkanlığının 02.11.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 02.11.2016 tarih ve 32521522-102.01.03[130-140]-E.25296 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- Smart Finansal Kiralama A.Ş.’nin faaliyet izninin, anılan Şirketin talebi doğrultusunda 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 50 nci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca iptal edilmesine,

- Anılan Kanunun 50 nci maddesinin (2) numaralı fıkrası çerçevesinde işbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.