10 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29884

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   09/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-57

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Hatay ili, İskenderun ilçesi, 2. Mıntıka Mahallesi, 1700 parselde bulunan 1. kat 7 no.lu bağımsız bölümdeki taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Ali MUŞLUOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde 255.000.- (İkiyüzellibeşbin) TL bedelle satılmasına, Ali MUŞLUOĞLU’nun satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Mehmet Can KORHAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde 251.000.- (İkiyüzellibirbin) TL bedelle satılmasına, Mehmet Can KORHAN’ın satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek,  ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

karar verilmiştir.