10 Kasım 2016 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29884

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   09/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-56

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Çorum ili, Merkez ilçesi, Gülabibey Mahallesi, 2430 ada, 1 parseldeki taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesi için yapılan ihalede, İhale Komisyonunca;

“Söz konusu taşınmazın, en yüksek teklifi veren Şimşek Kardeşler İş Makinaları Madencilik İnşaat Taahhüt Tarım Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.250.000.- (İkimilyonikiyüzellibin) TL bedelle satılmasına, Şimşek Kardeşler İş Makinaları Madencilik İnşaat Taahhüt Tarım Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Ar Elektrik Elektronik Enerji Akaryakıt Gaz Nakliye Turizm İnşaat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde 2.230.000.- (İkimilyonikiyüzotuzbin) TL bedelle satılmasına, Ar Elektrik Elektronik Enerji Akaryakıt Gaz Nakliye Turizm İnşaat İmalat Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

karar verilmiştir.