8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/52

İşyeri                  :  Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

                               Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu Plaza No:3-4-5

                               Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1070892.034

Tespiti İsteyen   :  Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Bayar Cad. Şehit Mehmet Fatih Öngül Sk. Bağdatlıoğlu Plaza No:3-4-5 Kozyatağı Kadıköy/İSTANBUL adresindeki 1070892.034 SGK sicil no’lu işyerinde tüzel kişilik bünyesinde yürütülen birden çok farklı faaliyetin yönetim ve idari işlerinin yürütüldüğü, işçilerin de bu işe özgü yönetim, büro ve idari işlerde çalıştıkları, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı,

Şirket faaliyetleri arasında liman, nakliye, depo faaliyetlerinin bulunduğu, bu faaliyetler arasında ekonomik yönden ağırlığın liman işinde olduğu, bu nedenle işyerine bağlı yerlerin İşkolları Yönetmeliğinin 16 sıra numaralı “Gemi yapımı ve deniz taşımacılığı, ardiye ve antrepoculuk” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Yapılan bu tespitlerin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.