8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/51

İşyeri                  :  Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.

                               İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:28 D Asia Ofis Park A2 B1 K1

                               Ataşehir/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  0433585.034

Tespiti İsteyen   :  Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe ait İçerenköy Mah. Değirmen Yolu Cad. No:28 D Asia Ofis Park A2 B1 K1 Ataşehir/İSTANBUL adresindeki 0433585.034 SGK sicil no’lu işyerinde tırlar ile taşımacılık faaliyetinin yürütüldüğü, çalışanların da ağırlığının tır şoförlüğü yaptığı, diğer işçilerin ise taşımacılık operasyonuna özgü işler ile taşımacılık işine dair yardımcı işlerden olan idari işlerde çalıştıkları, şirket gelirleri arasında ağırlığın taşımacılık gelirlerinde olduğu, işyeri ve işyerine bağlı yerlerde yürütülen işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Alışan Uluslararası Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.