8 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29882

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No            :  2016/50

İşyeri                  :  Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.

                               Orhan Gazi Mahallesi Tunç Cad. No:1 Esenyurt/İSTANBUL

SGK Sicil No      :  1422588.034

Tespiti İsteyen   :  Tüm Taşıma İşçileri Sendikası

İnceleme             :  Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş.’ de Bakanlığımızca yapılan incelemede; Orhan Gazi Mah. Tunç Cad. No:1 adresindeki 1422588.034 SGK sicil no.’lu işyerinde işverenliğe ait olan tırlar ile depolara ürün/mal teslimi yapıldığı, işyerinin esas amacının taşımacılık olduğu, çalışan işçilerin ağırlığının tır şoförü olduğu, işyeri ve işyerine bağlı yerlerin İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Netlog Lojistik Hizmetleri A.Ş. unvanlı işverenliğe ait işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 15 sıra numaralı “Taşımacılık” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.