6 Kasım 2016 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29880

YÖNETMELİK

Mustafa Kemal Üniversitesinden:

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ARICILIK VE İPEKBÖCEĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 MADDE 1 – 11/1/2011 tarihli ve 27812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mustafa Kemal Üniversitesi Arıcılık ve İpekböceği Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü yürütür.