4 Kasım 2016 Tarihli ve 29878 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—  Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği

—  Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/166, K: 2016/159 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/167, K: 2016/160 Sayılı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 12/10/2016 Tarihli ve E: 2016/27, K: 2016/162 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri