1 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29875

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7046                                                                                          Karar Tarihi: 20/10/2016

Kurul Başkanlığının 19.10.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.10.2016 tarih ve 20008792-101.01.05[93]-E.24367 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca KT Portföy Yönetimi A.Ş. ile acentelik tesis ederek “acentelik” faaliyetinde bulunulması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.