1 Kasım 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29875

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 7047                                                                                          Karar Tarihi: 20/10/2016

Kurul Başkanlığının 19.10.2016 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 19.10.2016 tarih ve 20008792-101.01.05[48]-E.24378 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

ICBC Turkey Bank A.Ş. tarafından, yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye’de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik olarak, dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması hususlarında destek/danışmanlık hizmeti verilmesine 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ile geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmesine

karar verilmiştir.