28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

YER ADININ DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KARAR

İçişleri Bakanlığından:

Rize İli Merkez İlçeye bağlı Çaykent Beldesinin isminin “Salarha” olarak değiştirilmesi, 5393 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi uyarınca uygun görülmüştür.