28 Ekim 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29871

TEBLİĞ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞKOLU TESPİT KARARI

Karar No                :   2016/49

İşyeri                      :   Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş.

                                    Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL

SGK Sicil No          :   1338628.034 (Merkez)

Tespiti İsteyen       :   İşveren

İnceleme                 :   Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; işverenliğe ait olan Maltepe Mh. Litros Yolu Sk. No:6 Zeytinburnu/İSTANBUL adresindeki satış genel merkezi olarak faaliyet gösteren işyerinde dışarıdan tedarik edilen palto, kaban, anorak, takım elbise, ceket, pantolon, şort, oyuncak, iç giyim ve züccaciye gibi ürünlerin satış işyerlerinde satışına yönelik genel satış işlemlerinin yürütüldüğü, çalışanların da ağırlığının satış işinde çalıştıkları, aynı işverenliğe ait 2 adet depo işyerinde perakende satışa konu olan ürünlerin depolanmasının yapıldığı, bağımsız bir depoculuk faaliyeti bulunmadığı, 208 adet satış mağazasında ise perakende satışa konu olan ürünler dışında satış olmadığı, mağazalarda yürütülen satış ile ilgili satın alma, finans, muhasebe ve diğer iş ve işlemlerin satış genel merkezinde yürütüldüğü, satış genel merkezi ile satış mağazalarının perakende satış için örgütlendiği, depolar ve satış mağazaları ile satış genel merkezi arasında yönetimde birlik, hukuki birlik ve amaçta birliğin bulunduğu, depolar ve satış mağazalarının satış genel merkezinin bağlı yeri olduğu ve bu yerlerde satışa ilişkin yardımcı işlerin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.

Karar: Tedi Discount Tekstil Mağazacılık A.Ş. unvanlı işverenliğe bağlı işyerlerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.